Mühendislik yazılımı Speed7 Studio

Yeni akıllı donanım yapılandırması, sezgisel kullanıcı arabirimi ve sistemin açıklığı SPEED7 Studio'yu güçlü ve kullanımı kolay bir araç yapar. Otomasyon görevlerini optimize etmek, geliştirme çabalarını en aza indirmek ve zaman ve maliyet yoğun yazılım eğitiminden sakınmak istiyoruz. Bu sayede kullanıcı kendi mühendislik görevlerine yoğunlaşabilir. SPEED7 Studio sürekli olarak kullanıcı dostu olma özelliğine önem verir. Bu yeni konsept Donanım yapılandırmasını, Programlama ve ağ sistemini, frekans konvertörlerinin ve sürücülerin parametrelerinin ayarlanmasını ve Görselleştirmeyi içerir.

SPEED7 Studio düzenleyici tasarımında özelliklerle kitaplıkların hazırlanması ve izlenmesi otomatik gerçekleştirilir. Benzersiz SPEED7 araçları sayesinde yazılım cazip ve verimlidir. Yüksek hızlı uygulamalar SPEED-Veri yolu işlevlerinde daha ergonomik derlenir. EtherCAT ve diğer fieldbus'lar tam olarak entegre edilir. Uygulamaların projeleri hızlı ve güvenli hazırlanır, otomatik yüklenir ve EtherCAT yapılandırıcıda ortam semboller kullanılarak adlandırılır. Otomatik akım tüketimi hesaplaması ve entegre proses resim hesaplaması gibi SLIO işlevsellikleri, SPEED7 Studio'yu SPEED7 dünyasının ürünlerini bölünmez bir bütün halinde entegre eden oldukça verimli bir araç yapar.

vipa.com adresinden Speed7 Studio hakkında daha fazla bilgi edinin

Analiz Araçları - WinPLC-Analyzer ve SPS Analyzer

Özellikler:

  • MPI-/Profibus-DP veya AS511 arabirimi aracılığıyla veri kaydı
  • PLC sinyalleri kaydı (E, A, M, T, Z, D)
  • PLC programda değişiklik yapmadan döngüye özel kayıt
  • Bit, bayt, kelime ve çift kelime görüntülemesi, bayt işlenenlerinin onaltılık görüntülenmesi ve çift kelimelerin kayan noktalı formatta görüntülenmesi
  • Sinyallerin uygun karşılaştırma işlevleri
  • Temiz zaman ölçüm işlevleri
  • Sinyal içerisinde işaretleme imkanları

vipa.com adresinden analiz yazılımı hakkında daha fazla bilgi edinin

Programlama Yazılımı - WinPLC7

Özellikler:

AWL, FUP ve KOP'ta programlama
Entegre PLC program analiz edici
Çevrimdışı simülasyonlar için entegre yazılım PLC'si
Grafiksel donanım gösterimi ve simülasyonu
Siemens'ten S7® programlarının içe ve dışa aktarılması
MPI-adaptörü, Ethernet, TCP/IP ve VIPA "Yeşil Kablosu" aracılığıyla çevrimiçi bağlantılar
Yüz planının, program yapısının ve çapraz referans listesinin görüntülenmesi
Programlama için sembollerin, parametrelerin ve VT değişkenlerinin otomatik eklenmesi
Siemens ve VIPA kontrol üniteleri için Profibus-DP yapılandırması
Ethernet işlevi olan VIPA kontrol üniteleri için TCP konektörlerinin yapılandırılması

vipa.com adresinden VIPA programlama yazılımı hakkında daha fazla bilgi edinin

İletişim yazılımı - OPC Sunucusu

OPC-Sunucusu OPC istemcilerinden farklı üreticilere ait PLC sistemlerine veri erişimi için standart arabirim sağlar.

OPC-Sunucusu standart ağ kartları aracılığıyla TCP/IP ağlarını destekler ve bir ya da daha fazla COM bağlantı noktası olan bir MPI ağları ve/veya bir MPl-seri konvertör, VIPA MPl-USB adaptör aracılığıyla birbirine bağlanır.

vipa.com adresinden VIPA İletişim yazılımı hakkında daha fazla bilgi edinin