Gelİştİrme araçları

MotoGSI SDK

Arabirim programlaması

MotoGSI SDK, iş seviyesinde iletişim arabirimlerinin geliştirilmesine yönelik bir yazılım geliştirme setidir. MotoGSI'nin ara bileşeni harici cihazlara iletişim bağlantılarının (soket bağlantıları) oluşturulmasını kolaylaştıran bir INFORM talimat seti genişletmesidir. Halihazırda Ethernet/TCP (istemci için), Ethernet/UDP ve RS-232 tabanlı arabirim bağlantıları desteklenmektedir.

Ana özellikler:

 • Tüm cihaz ve kameraların TCP/IP ya da RS-232 aracılığıyla bağlanmasını sağlar
 • Belli protokolleri uygular
 • Standart protokoller önceden dahil edilmiştir (FTP, SMTP, Telnet)

MotoCom32 SDK

MotoCom32SDK, iletişim uygulamalarına yönelik bir yazılım geliştirme setidir.

DLL (Dinamik Bağlantı Kitaplığı) teknolojisini temel alır ve bu sayede yeni yazılım uygulamalarının oluşturulması ya da üçüncü taraf HMI'lerin entegre edilmesi kolaylaşır. Ayrıca, yapılandırılma değiştirilmeden farklı istemcilerden robota erişilebilmesini (DX100 ile aynı anda) sağlar.

Ana özellikler:

 • Dosya aktarımı
 • Robot kontrol işlevleri
 • Durum bilgisi
 • Sistem izleme
 • G/Ç sinyallerin ayarlanması ya da okunması
 • İletişim kontrolü
 • İş tarafından başlatılan bilgisayar iletişimi için DCI işlevleri (LOADV, SAVEV vb.)

Gelişmiş PP Özelleştirmesi SDK

Uygulamaya özel kullanıcı arabirimlerin oluşturulması için geliştirme seti.

Gelişmiş PP Özelleştirmesi SDK, el kumandasına (PP) yönelik uygulamaya özel kullanıcı arabirimlerinin hızlı ve kolay oluşturulmasına yönelik toplu modüller sunar. Uyarlanan kullanıcı arabirimleri sayesinde önemli bilgiler ve kontrol elemanları kolay erişime yönelik merkezileştirilebilir. İşlemler tüm cihazlar için standartlaştırılabilir.

İçindekiler:

 • API modülü
 • Oturum modülü
 • GUI modülü
 • Dil modülü
 • Kullanıcı seviyesi modülü
 • Giriş modülü

MotoPlus SDK

MotoPlus uygulamalarına yönelik geliştirme aracı.

MotoPlus SDK, MOTOMAN kontrol ünitelerine yönelik genişletme modülleri (MotoPlus uygulamaları) oluşturmak için bir yazılım geliştirme setidir. Kullanıcı tanımlı modüller ile, robot kontrol ünitelerinin işlevselliği standart INFORM talimat setiyle/merdiveniyle kullanılamayan işlevlerin dahil edilmesi için genişletilir. İlgili modüller örneğin diğer cihazlar için iletişim protokolleri, karmaşık matematik hesaplamaları vb. sağlar. Genişletme modülleri ortak C programlama dili kullanılarak bir bilgisayarda harici olarak oluşturulur ve derlendikten sonra entegre edilir.

Ana özellikler:

 • Entegre geliştirme ortamı
 • MotoPlus kitaplığı
 • Toplu örnekler


Yazılım broşürü